Klinik och tjänster

Kundanpassade lösningar utifrån ett helhetsperspektiv.

Manuella behandlingar

AthletesAcademy arbetar utefter ett helhetsperspektiv, där ett flertal olika manuella behandlingstekniker erbjuds efter de olika behov som finns. 

För tidsbokning och information om behandlingar.

Angivna priser är inklusive moms och gäller från 1 jan 2024. Betalning görs med swisch eller mot faktura enligt överenskommelse. 

 Hittar du inte en tid som passar vänligen ring/sms för direktbokning 073-6126667

athletes academyFunktionell screening

Vid en s.k. Screening får du en funktionell analys av kroppens rörelsemönster samt en  dokumenterad åtgärdsplan utefter den idrott eller aktivitet du utför.

En screening innehåller även en uppföljning av åtgärdsplanen.

Meny

Angivna priser är inklusive moms. Det går bra att betala kontant, kort, swisch eller mot faktura enligt överenskommelse.

 • SCREENING OCH FUNKTIONSANALYSER
  Vid en Screening/funktionsanalys får du en funktionell analys av kroppens rörelsemönster samt en  dokumenterad åtgärdsplan utefter den idrott eller aktivitet du utför.En screening innehåller även en uppföljning av åtgärdsplanen.
 • IDROTTSMEDICINSK FUNKTIONSANALYS 90 MIN (TVÅ TILLFÄLLEN, 45MIN TEST + 45 MIN GENOMGÅNG) – 1500kr
  En grundläggande screening där vi går igenom grundläggande rörelsemönster och specifika rörelser för din idrott.Led och muskelfunktion, hållning, stabilitet, funktionellt rörelsemönster, nivån för testerna är anpassade för din nuvarande och önskade prestationsnivå. Vid tillfälle 1 genomförs testerna och tillfälle 2 innehåller genomgång av ditt program. (du kommer även få ditt program per email samt med videolänk till övningar) (Uppföljning av screening ca 3 – 8 veckor senare. 60 min 600 kr.)Den ”Idrottsmedicinska Funktionsanalysen” passar bäst för dig som tränar och tävlar aktivt (eller har en önskan till det),  och vill öka din prestation
 • FUNKTIONSANALYS RÖRELSEANALYS 70 MIN (TVÅ TILLFÄLLEN, 30 MIN TEST + 40 MIN GENOMGÅNG – 1200kr
  För dig som behöver komma till grunden med ev återkommande symptom, eller finna ett effektivare rörelsemönsterDen ”Funktionella rörelseanalysen” passar bäst för dig som har symptom/problem i muskler/leder som inte är direkt kopplat till en idrott. Exempelvis återkommande rygg/nack-besvär.

athletes academyPersonlig träning och tester

AthletesAcademy skräddarsyr individuell träningspass för både grupper och individer.  Träning sker antingen som enstaka pass, alternativt som en coachningtjänst inklusive tester och träningsplanering, som löper månadsvis.

AthletesAcademy erbjuder även olika konditionstester med uppföljning/åtgärdsplaner.

Meny

Angivna priser är inklusive moms. Det går bra att betala kontant, kort, swisch eller mot faktura enligt överenskommelse.

Den personliga träningen kan vara utformad utifrån att öka din grundfysik, om du behöver komma i bättre form eller om du hellre vill ha den riktad till en speciell idrottsprestation eller ett event ex inom löpning simning cykel golf mm.

 

PT TRÄNING – 60 MIN, 1 person

 • En person       850 kr/gång, 3x 2300 kr  10 x 6900 kr
  Två till fem personer: 1000 kr/gång,   3x 2800 kr, 10 x 8000 kr
  (vid köp av flera gånger, så tar första besöket 80min – 60min träning och 20min samtal)Den personliga träningen kan vara utformad utifrån att öka din grundfysik, om du behöver komma i bättre form eller om du hellre vill ha den riktad till en speciell idrottsprestation eller ett event, ex. inom löpning, simning, cykel golf mm
 • FYSIOPRAKTIK OCH KORREKTIV FUNKTIONELL TRÄNING (behandling och träning) 75 min
  Det mest effektiva sättet att kombinera Behandling och Träning! En kombination av Personlig träning och manuell behandling.75 MIN – 1200 kr, 3 000 kr (3 ggr),  5900 kr (6 ggr). Det mest effektiva sättet att se till att kroppen förstår vad den skall göra, Behandling av muskler och leder sker under tiden vi tränar, detta för att muskler och leder alltid skall ha rätt mängd nervimpulser för att träningen skall bli så effektiv som möjligt. Om vi exempelvis ska öka rörligheten i en kroppsdel så går vi in och behandlar berörda leder, när nu kroppen har fått ny ledrörlighet så tränar vi området med olika övningar för att kroppen ska förstå den nya rörligheten och rörelsemönstret
 • TRÄNINGSPLANERING OCH COACHNING – UPPDATERING kommer
  Vill du ha hjälp med träningsplanering och uppföljning av en egen coach? AthletesAcademy erbjuder olika paketerbjudande på abbonemanstjänster för coachning inom olika konditionsidrotter.Grundpaketet innehåller:

   

  • nulägesanalys
  • konditions tester i din idrott för rätt träningsupplägg för att nå dina mål
  • regelbundna uppföljningar och en grundplanering av dina träningsveckor

  Coachningsavtal inkl. behandlingar/PT-träning:

  • Enligt grundpaketet, men med möjlighet till regelbundna behandlingar och/eller teknikträning som PT pass i din idrott. Paketet kommer skräddarsys efter ditt behov och önskemål.

kost och näringKost och näring

En ordentlig genomgång av din kost och näring som innehåller en anamnes, analys och möjlighet till manuella neurofysiologiska tester för att ta fram en åtgärdsplan som passar din kropp bäst.

 

Meny

Angivna priser är inklusive moms. Det går bra att betala kontant, kort, swisch eller mot faktura enligt överenskommelse.

  • KOMPLEMENTÄRMEDICINSK SCREENING FOKUS NÄRING (80 min).
   Komplementärmedicinsk screening / undersökning inkl. åtgärdsplan 1500 kr (uppdelat på 2 tillfällen) 60 min + 20 min genomgång av åtgärder. Efter 3-6 veckor så görs en återkoppling 45 min 700 kr.   Hur går det till?
   Beroende på vilka symtom du eventuellt har, så lägger vi upp en strategi för att få bukt med symtomen och orsaken.Orsaken till vissa symtom kan komma från någon helt annanstans i kroppen, ex så kan en nedsatt funktion i matsmältningen orsaka symtom i ex immunförsvaret.Ett screeningbesök för kost & näring innehåller följande:

    

   • Anamnes: Vi går igenom hur du upplever dina symptom, hur de yttrar sig och hur länge du haft dem etc. Har du provsvar från din läkare eller andra utlåtande så ta med dessa för en helhetsbild.
   • Undersökning:
    Till anamnesen lägger vi till funktionell screening med hjälp av manuell neurofysiologisk test, som är grunden inom Applied kinesiology. Vi använder manuell neurofysiologisk test för att hitta eventuella obalanser i kroppen, där det ev kan finnas en funktionell nedsatt funktion samt vilken del som behöver mest support.

     

    • Frågeformulär – För att ytterligare komplettera vad som behövs finns ett antal frågeformulär som du behöver svara på.
    • Åtgärdsplan – Efter en sammanställning av ovanstående rekommenderas sedan näringstillskott och kost utifrån dina symtom.

    När kan man behöva göra en Komplementärmedicinsk screening?
    Om du upplever något/några av nedanstående och vill skapa en förändring så kan det vara dags för en komplementärmedicinsk bedömning:

    • Trötthet och sömnproblem.
    • Symtom som är ihållande eller återkommande.
    • Stress relaterade symtom
    • Smärta i leder och muskler
    • Matsmältning
    • Immunförsvar
    • Hormonsystem
    • Över eller undervikt
    • Angivna priser är inklusive moms, för företag är priserna exklusive moms. Det går bra att betala kontant, kort, swisch eller mot faktura enligt överenskommelse.
    • Kost och näringsrådgivning

    Beroende på vad du har för önskemål så lägger vi upp en kost och näringsrekommendation, det kan vara att gå upp eller ner i vikt bli starkare eller mer uthållig.

    1500 kr (uppdelat på 2 tillfällen) 60 min + 20 min genomgång av åtgärder.

    Efter 3-6 veckor har vi en uppföljning 45 min 700 kr.

   • KOST NÄRING OCH TRÄNING 2 tillfällen 1500kr
    Här lägger vi upp en plan både på kost och träning utifrån dina önskemål och behov.1500 kr (uppdelat på 2 tillfällen) tillfälle 1 samtal och analys. Tillfälle 2 genomgång av åtgärdsförslag av träningsplanering och kostupplägg.
   • KOST OCH TRÄNING 6 eller 12 månader – 1500kr /månad
    Här träffas vi 2 gånger per månad 90 min per tillfälle för att se till att träningen och kosten funkar som den ska (40 min kost och träningssamtal och ett träningspass på 50 min)

  Kurser och utbildningar

  AthletesAcademy/Dan Lundmark anlitas frekvent till att hålla kurser och utbildningar både inom olika behandlingstekniker (Fysiopraktorskolan), men även specifika uppdrag som ex utbildning för ortopedtekniker, och löpanalyser.

  Aktuella kurser och utbildningar är: