Föreläsningar

Dan Lundmark är en mycket uppskattad föreläsare som  inspirerar och motiverar deltagarna. Grundfilosofin i alla föreläsningar är att man som deltagare ska lära sig så att kunskapen från föreläsningen ska kunna användas när man kommer hem. Du får med dig praktiska tips, förutom en stor dos motivation och inspiration.

Alla föreläsningar skräddarsys efter individ eller gruppens önskemål.

”Kost och näring utifrån en god hälsa och prestation” 120 MIN
I denna föreläsning kommer vi gå igenom hur kost och näring påverkar oss emotionellt, fysiskt och vår inre fysiologi. Det vill säga hur muskler, leder och nervsystem påverkas av olika näringsämnen vi äter samt även hur en brist på dem kan påverka oss. Men även hur kost och näring kan påverka vår mentala och emotionella kapacitet.

”Det Aeroba systemet och grundläggande träningslära” 120 MIN
Denna föreläsning handlar om hur viktigt det är att förstå vilket energisystem som driver kroppen. Använder vi kolhydrater eller fett som motor och energikälla i vår träning och till vardags? Använder vi för mycket stresshormoner när vi kanske egentligen inte behöver? Det aeroba systemet tar ett helhetsperspektiv på träning och hur man kan äta för att bli så effektiv i sin träning och vardag som möjligt, utan att använda ett för stort stresspåslag. Det handlar om helheten och att bli mer lyhörd för kroppens olika signaler. Att förstå när man kan gå på ännu högre växlar eller när man bör minska på belastningen, både när det gäller träning och i vardagslivet.

Stress – vad är det och vad händer och vad kan man göra? 120 MIN
Detta ”härliga” tillstånd som vi ibland befinner oss i, och som vi ibland inte vet hur vi kom in i eller ut ifrån. Vilka symtom kan man få och vad händer i kroppen rent fysiologiskt men även mentalt. Vikten av kost och näring som påverkar stress-hormon system. Den totala livssituationen och förmågan att hantera/prioritera olika saker som händer oss i livet (”när bägaren är full”). Konkreta tips och övningar som kan användas i vardagen för att hantera stress.

Din Fysiska kropp och rörelse! 120 MIN
Här ligger fokus på hur du rör dig! Att behålla en god rörlighet för att ha en bra fysisk kropp som orkar bära runt på dig i livet. Vi går igenom en kort teori samt en mängd olika praktiska övningar för att skapa en god hållning och ett funktionellt rörelsemönster, både när du tränar och till vardags. Denna föreläsning ger en förståelse för hur du kan skapa förutsättningar för att minska risken för  symtom i led och muskler.

Kroppen – en introduktion till ett helhets perspektiv 120MIN
”Hälsotriangeln”: Fysiska kroppen/strukturellt – Kost/Näring – Emotionellt

Hur hänger vi ihop och hur påverkas vår emotionella hälsa och vår fysiska kropp av den mat vi äter? Kan vår kroppshållning påverka oss emotionellt? Hur påverkas muskler och leder av den näring vi äter, och vi lär oss hur allt interagerar med varandra utifrån ett helhetsperspektiv.

Kan även lägga till en del kring motivation och målsättning kring att förändra sin hälsa (syftet blir att deltagarna förstår/hittar sin egen motivationsstrategi och sin ”rätta nivå”).

Vad behöver ni?

Kontakta oss för bokningsförfrågningar